Vermot

Vermot AG

Vermot AG(德国)是复兴的 Veritas 品牌的跑车公司,在 1950 年代享有盛名。 公司于1999年由一群爱好者创立。 2001 年,原型车问世,2009 年,量产版 Veritas RS3 单座敞篷跑车问世。

Модель Годы
Vermot Veritas Concept 2001
Vermot Veritas Prototype 2008
Vermot Veritas RS3 2009
Vermot Veritas RS3 Hybrid Concept 2012